Kancelaria Adwokacka Paweł Tatarczuch

Aktualności

NAJNOWSZE INFORMACJE ZWIĄZANE Z KREDYTAMI WALUTOWYMI

Kredyty denominowane nieważne

Sierpień 2018

UNIEWAŻNIENIE KREDYTÓW DENOMINOWANYCH Tak zwane kredyty walutowe podzielić można na dwie główne kategorie: kredyty denominowane (kwota kredytu określona została w umowie walucie obcej) i kredyty indeksowane (kwota zadłużenia w umowie kredytowej wyrażona w złotych polskich). Dla kredytobiorcy zaciągającego wieloletnie zobowiązanie w banku, ta dystynkcja miała małe praktyczne znaczenie. Obecnie jednak, gdy kredytobiorcy coraz liczniej dochodzą […]