Kancelaria Adwokacka Paweł Tatarczuch

Aktualności

Co dalej z frankowiczami?

18 grudnia 2017
długopis, co-dalej-franowiczami?

co dalej z frankowiczami

Pomoc frankowiczom jest jednym z celów, które przynajmniej w zamierzaniach miały bądź mają przyświecać licznym inicjatywom ustawodawczym. Jak wiadomo praktyka nierzadko odbiega od teorii. Tak też należy oceniać najnowszy projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Co z frankowiczami wspólnego ma nowelizacja właśnie tej ustawy? – poniżej postaram się w skrócie to wyjaśnić.

W projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości przewidziano skrócenie terminu przedawnienia mającego zastosowanie również do roszczeń kredytobiorców w stosunku do banków z dziesięciu do sześciu lat. Przy czym koniec terminu przedawnienia będzie w takim wypadku przypadał na koniec roku kalendarzowego. W praktyce oznacza to dla frankowiczów skrócenie obowiązującego 10 letniego terminu przedawnienia o od 3 do 4 lat, w zależności kiedy powstało ich roszczenie (o obecnych terminach przedawnienia szerzej pisałem tu: http://tatarczuch-adwokat.pl/aktualnosci/przedawnienie-roszczen-frankowiczow).

Co dalej z frankowiczami?

Jak to ma się do kwestii przedawnienia roszczeń bankowych frankowiczów? Wbrew pozorom zmiana ta jest bardzo istotna. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości przewiduje bowiem, że przepisy nowej ustawy będą miały zastosowanie również do roszczeń powstałych przed wejściem jej w życie. Jak stanowi art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej: „do roszczeń powstałych przed wejściem w życie niniejszej ustawy i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje się od tej chwili przepisy o przedawnieniu określone w niniejszej ustawie.”

Przedstawmy to na przykładzie:

Kredytobiorca zaciągnął kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego 1 listopada 2008 r. W obecnym stanie prawnym roszczenie o zwrot nadpłaconych rat zacznie się przedawniać dopiero po upływie 1 listopada 2018 r. Tymczasem, jeżeli projekt zostanie uchwalony w kształcie zaproponowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, już w dniu wejścia w życie ustawy (np. w dniu 1 marca 2018 r.) przedawni się roszczenie kredytobiorcy o zwrot nadpłaconych rat za okres od 1 listopada 2008 r. do 31 grudnia 2011 r. W związku z powyższym projektowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawa generuje ryzyko, że pokaźna część roszczeń frankowiczów ulegnie przedawnieniu w wyniku uchwalenia jej w obecnym kształcie.

Jakie rozwiązania?

W obecnym stanie prawnym najszybszym i najskuteczniejszym środkiem dochodzenia roszczeń przeciwko bankom, dla osób posiadających kredyt indeksowany we frankach szwajcarskich, wydaje się być pozew o tzw. odfrankowienie kredytu. Złożenie pozwu daje bowiem kredytobiorcy szansę na przerwanie biegu przedawnienia, uzyskanie zwrotu nadpłaconych rat kredytowych oraz zmniejszenie salda kredytu pozostającego do spłaty. Nie jest to jednak jedyny sposób, aby zapobiec negatywnym skutkom projektowanej nowelizacji przepisów Kodeksu cywilnego o przedawnieniu. W szczególności kredytobiorcy mogą skorzystać z sądowego zawezwania do próby ugodowej jako sposobu na przerwanie biegu przedawnienia.