Kancelaria Adwokacka Paweł Tatarczuch

Aktualności

Przedawnienie frankowicze

PRZEDAWNIENIE FRANKOWICZE

Terminy przedawnienia

Postępują prace nad skróceniem terminu przedawnienia w Kodeksie cywilnym. Planowane zmiany dotkną milionów Polaków – w tym również tysiące frankowiczów. Projekt nowelizacji przepisów o terminie przedawnienia został przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zakłada on skrócenie podstawowego terminu przedawnienia wynoszącego 10 lat do lat 6 (liczonych od końca roku w którym powstało roszczenie). Całe szczęścia dla frankowiczów do projektu naniesiono zmiany w stosunku do pierwotnej wersji zaproponowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, o czym pisałem tutaj.

Projekt jest obecnie na etapie prac sejmowych. Zgodnie z doniesieniami medialnymi, rząd planuje naniesienie jeszcze pewnych zmian w projekcie – o czym donosi Gazeta Prawna. Generalną zasadą ustawy ustawy nowelizującej jest to, że będzie działała ona wstecz. Nowelizacja oszczędzi jednak frankowiczów, ponieważ zgodnie z proponowanym art. 5 ust. 3 ustawy nowelizującej, do roszczeń konsumentów (w tym także frankowiczów) powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych, zastosowanie znają przepisy w brzmieniu dotychczasowym.

Przedawnienie roszczeń frankowiczów na nowych zasadach

Wraz z wejściem w życie ustawy tysiące kredytobiorców nie stracą zatem możliwość dochodzenia zwrotu nadpłaconych kredytowych za okres do końca 2011 r. Roszczenia o zwrot nadpłaconych rat za okres do końca 31 grudnia 2018 r., będą przedawniały się na dotychczasowych zasadach, to znaczy z upływem 10 lat od nadpłacenia raty. Nowe, skrócone terminy przedawnienia, dotyczyć będą jedynie roszczeń powstałych po dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej. Zakres zastosowania ustawy nowelizującej będzie miał zastosowanie jedynie do rat kredytowych nadpłaconych w przyszłości, dla których nie ma obecnie obaw o upływ terminu przedawnienia do ich zwrotu. Tym samym nowelizacja Kodeksu cywilnego, w obecnym, zmienionym brzmieniu, usuwa ryzyko przedawnienia się roszczeń tysięcy frankowiczów o zwrot nadpłaconych rat za okres od dnia zawarcia Umowy kredytu hipotecznego do końca 2011 r.