Kancelaria Adwokacka Paweł Tatarczuch

Aktualności

Przedawnienie roszczeń frankowiczów w trakcie Mistrzostw Świata

Przedawnienie roszczeń frankowiczów w trakcie mistrzostw świata

8 czerwca 2018 r. opublikowana została nowelizacja Kodeksu cywilnego skracającą termin przedawnienia roszczeń z 10 do 6-7 lat. To ważna informacja dla frankowiczów. Większość z nich zaciągnęła kredyty w latach 2007-2008 r. Skrócenie terminu przedawnienia nie będzie miało jednak zastosowania do wszystkich roszczeń majątkowych, w tym także do roszczeń frankowiczów, którzy z uwagi na niedozwolone postanowienia w umowie kredytu hipotecznego, chcieliby odfrankowić swój kredyt, uzyskując zwrot nadpłaconych rat i niższe raty na przyszłość. Wobec zmiany przepisów roszczenie frankowiczów (konsumentów) o zwrot nadpłaconych rat nie ulegnie zmianie (zmniejszeniu). Przedawnienie roszczeń frankowiczów nie jest zatem realnym zagrożeniem.

Dlaczego tak się dzieje? Powodem jest dodanie do pierwotnego projektu ustawy nowelizującej Kodeks cywilny przepisów przejściowych dotyczących przedawnienia. Twórcy nowelizacji Kodeksu cywilnego co do zasady odstąpili od rzymskiej zasady lex retro non agit. Jednakże dla roszczeń frankowiczów, którzy występują przeciwko bankowi z powództwem o odfrankowienie/unieważnienie umowy kredytu hipotecznego, przewidziane zostały przepisy przejściowe pozwalające na zachowanie dotychczas uzyskanych roszczeń konsumentów (frankowiczów). Zgodnie z art 5 ust. 3 ustawy nowelizującej, do przysługujących frankowiczowi (konsumentowi) roszczeń powstałych przed wejściem w życie ustawy nowelizującej, zastosowanie znajdują przepisy ustawy w brzmieniu dotychczasowym. W rezultacie nowe terminy przedawnienia znajdują zastosowanie jedynie do  roszczeń, które powstały po wejściu w życie nowelizacji (przedawnienie nie dotknie zatem roszczeń frankowiczów powstałych 6,7 czy nawet 9 la temu). Wraz z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu cywilnego, w jednej chwili nie zniknie zatem bezpowrotnie możliwość dochodzenia wszystkich roszczeń kredytobiorców o zwrot nadpłaconych rat kredytowych za okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2011 r.

Przedawnienie roszczeń frankowiczów – kiedy się zacznie?

Omawiana nowelizacja Kodeksu cywilnego wchodzi w ciągu 30 dni od jej opublikowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, czyli 9 lipca 2018 r. Tym samym 9 lipca 2018 r., na niespełna tydzień przed finałowym meczem Mistrzostw Świata w piłce nożnej zaplanowanym na 15 lipca 2018 r., zmienią się zasady dotyczące terminu przedawnienia roszczeń frankowiczów. Zmiany te jednak  w większości przypadków nie spowodują utraty prawa frankowiczów, do dochodzenia zwrotu nadpłaconych rat w związku z odfrankowieniem kredytu. Dla większości frankowiczów ustawa wywrze skutki jedynie na przyszłość – to znaczy w odniesieniu do roszczeń o odfrankowienie kredytu dotyczących rat spłacanych po 8 lipca 2018 r. Te zaś zaczną się przedawniać dopiero za 6-7 lat. Nie ma zatem obecnie powodu do pośpiechu i obaw – prawo frankowiczów zarówno do odfrankowienia jak i unieważnienia kredytu, nie jest obecnie zagrożone przedawnieniem.