Kancelaria Adwokacka Paweł Tatarczuch

Wyroki sądów

Orzecznictwo w sprawach kredytów walutowych

Unieważnienie umowy Getin Noble Banku

Wrzesień 2018

Unieważnienie umowy Getin Noble Banku Wyrokiem z dnia 8 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny (w składzie: SSR del. Kamil Gołaszewski), sygn. akt: XXV C 246/17 uznał umowę łączącą kredytobiorcę z Getin Noble Bankiem za nieważną. Unieważnienie umowy Getin Noble Banku skutkowało zasądzeniem na rzecz kredytobiorcy kwoty: 73.495,78  franków szwajcarskich powiększonej […]

Kolejna przegrana mBanku z frankowiczami

Sierpień 2018

Kolejna wygrana frankowiczów w sporach o odfrankowienie / unieważnienie kredytu stała się faktem. Wyrokiem z dnia 14 maja 2018 r. sądowy spór przegrał mBank. Sprawa toczyła się pod sygn. akt: VI C 1340/17 przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. Sąd uznał, że zapisy umowy odnoszące się do tabeli kursowej są abuzywne, niedozwolone. Sąd słusznie […]

Prawomocna wygrana kredytobiorców z mBankiem

Czerwiec 2018

Prawomocna wygrana kredytobiorców z mBankiem Wyrokiem z dnia 26 czerwca 2018 r., sygn. akt: XXVII Ca 2535/17 Sąd Okręgowy w Warszawie (SR del. Renata Drozd-Sweklej (spr), SSO Ewa Kiper, SSO Grzegorz Chmiel) oddalił apelację mBanku od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie  z dnia 31 sierpnia 2017 r., którym zasądzono na rzecz kredytobiorców kwotę […]

Raiffeisen przegrywa z kredytobiorcą

Czerwiec 2018

Bank Raiffeisen znów przegrywa w Sądzie Kolejne korzystne orzeczenie dla kredytobiorców walczących o unieważnienie/odfrankowienie swojego kredytu zapadło przed Sądem Okręgowym w Warszawie. 18 maja 2018 r. w sprawie o sygnaturze XXV C 362/17, SSO Tomasz Gal zasądził od pozwanego banku na rzecz kredytobiorców kwotę 299.877,61 zł oraz koszty procesu. W sprawie doszło do odfrankowienia umowy […]

Umowa kredytu Banku Millenium nieważna

Czerwiec 2018

Umowa kredytu Banku Millenium nieważna W poprzednim wpisie pisałem, że znaczne ułatwienie i pomoc dla frankowiczów stanowi pismo Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie z 16 stycznia 2018 r., dzięki któremu opinii publicznej ujawniano szereg korzystnych wyroków tegoż Sądu dla kredytobiorców, których motywy i ustalenia mogą mieć istotne znaczenie dla oceny poszczególnych elementów stanu faktycznego i […]

mBank znów przegrywa

Kwiecień 2018

mBank znów przegrywa Dzięki pismu Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie z 16 stycznia 2018 r., opinii publicznej ujawniono szereg sygnatur korzystnych dla frankowiczów orzeczeń tego Sądu. Wcześniej nie były one znane szerszej publiczności. Jest to cenna informacja – wiadomo dzięki temu, że pozwy frankowiczów są coraz częściej skuteczne, bo coraz częściej dochodzi do odfrankowienia bądź […]