Kancelaria Adwokacka Paweł Tatarczuch

Wyroki sądów

Orzecznictwo w sprawach kredytów walutowych

Kolejna przegrana Getinu – świetny wyrok Sądu w Warszawie

22 lutego 2020

Kolejna przegrana Getinu – świetny wyrok Sądu w Warszawie Kolejną porażką Getin Noble Banku zakończyła się sprawa o odfrankowienie/ unieważnienie kredytu we frankach prowadzona przed Sądem Okręgowym w Warszawie w sprawie o sygn. akt: XXV C 728/18. Korzystny dla kredytobiorców wyrok okraszony znakomicie napisanym uzasadnieniem to zasługa sędziego Tomasza Gala. Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców […]

Kredyt denominowany nieważny – porażka PKO BP

28 września 2019

Kredyt denominowany nieważny – porażka PKO BP 24 lipca 2019 r. zapadł ważny wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w sprawie o sygn. akt: XVI C 2001/17. Sąd (w składzie: SSR Wojciech Kozłowski) uznał za nieważną umowę kredytu denominowanego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 50.000 zł.  Samo uznanie, że łącząca frankowicza […]

Sąd Najwyższy po stronie frankowiczów – przełom w Sądzie Najwyższym

8 sierpnia 2019

Sąd Najwyższy po stronie frankowiczów – przełom w Sądzie Najwyższym Mianem przełomu wypada ocenić ostatnie dwa wyroki Sądu Najwyższego w sprawach o odfrankowienie i unieważnienie kredytu we frankach.  W wyrokach z dnia 4 kwietnia 2019 r. (sygn. akt: III CSK 159/17) oraz z dnia 9 maja 2019 r. (sygn. akt: I CSK 242/18) SN podzielił […]

Korzystna dla kredytobiorców opinia Rzecznika Generalnego w sprawie vs Raiffeisen

11 czerwca 2019

Opinia Rzecznika generalnego Giovanniego Pitruzzelliego w sprawie Dziubak vs Raiffeisen z dnia 14 maja 2019 r. W artykule z 10 czerwca 2019 r. wskazywałem na praktyczne korzyści, jakie może przynieść dla polskich kredytobiorców wyrok Trybunału Sprawiedliwości, jeżeli będzie on zgodny z opinię Rzecznika z dnia 14 maja 2019 r. Chodzi o sprawę polskich kredytobiorców walczących […]

Unieważnienie umowy Getin Noble Banku

2 września 2018

Unieważnienie umowy Getin Noble Banku Wyrokiem z dnia 8 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny (w składzie: SSR del. Kamil Gołaszewski), sygn. akt: XXV C 246/17 uznał umowę łączącą kredytobiorcę z Getin Noble Bankiem za nieważną. Unieważnienie umowy Getin Noble Banku skutkowało zasądzeniem na rzecz kredytobiorcy kwoty: 73.495,78  franków szwajcarskich powiększonej […]

Kolejna przegrana mBanku z frankowiczami

11 sierpnia 2018

Kolejna wygrana frankowiczów w sporach o odfrankowienie / unieważnienie kredytu stała się faktem. Wyrokiem z dnia 14 maja 2018 r. sądowy spór przegrał mBank. Sprawa toczyła się pod sygn. akt: VI C 1340/17 przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. Sąd uznał, że zapisy umowy odnoszące się do tabeli kursowej są abuzywne, niedozwolone. Sąd słusznie […]

Prawomocna wygrana kredytobiorców z mBankiem

27 czerwca 2018

Prawomocna wygrana kredytobiorców z mBankiem Wyrokiem z dnia 26 czerwca 2018 r., sygn. akt: XXVII Ca 2535/17 Sąd Okręgowy w Warszawie (SR del. Renata Drozd-Sweklej (spr), SSO Ewa Kiper, SSO Grzegorz Chmiel) oddalił apelację mBanku od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie  z dnia 31 sierpnia 2017 r., którym zasądzono na rzecz kredytobiorców kwotę […]

Raiffeisen przegrywa z kredytobiorcą

27 czerwca 2018

Bank Raiffeisen znów przegrywa w Sądzie Kolejne korzystne orzeczenie dla kredytobiorców walczących o unieważnienie/odfrankowienie swojego kredytu zapadło przed Sądem Okręgowym w Warszawie. 18 maja 2018 r. w sprawie o sygnaturze XXV C 362/17, SSO Tomasz Gal zasądził od pozwanego banku na rzecz kredytobiorców kwotę 299.877,61 zł oraz koszty procesu. W sprawie doszło do odfrankowienia umowy […]

Umowa kredytu Banku Millenium nieważna

13 czerwca 2018

Umowa kredytu Banku Millenium nieważna W poprzednim wpisie pisałem, że znaczne ułatwienie i pomoc dla frankowiczów stanowi pismo Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie z 16 stycznia 2018 r., dzięki któremu opinii publicznej ujawniano szereg korzystnych wyroków tegoż Sądu dla kredytobiorców, których motywy i ustalenia mogą mieć istotne znaczenie dla oceny poszczególnych elementów stanu faktycznego i […]

mBank znów przegrywa

24 kwietnia 2018

mBank znów przegrywa Dzięki pismu Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie z 16 stycznia 2018 r., opinii publicznej ujawniono szereg sygnatur korzystnych dla frankowiczów orzeczeń tego Sądu. Wcześniej nie były one znane szerszej publiczności. Jest to cenna informacja – wiadomo dzięki temu, że pozwy frankowiczów są coraz częściej skuteczne, bo coraz częściej dochodzi do odfrankowienia bądź […]

Frankowicze vs mBank – orzecznictwo za 2017 r.

4 marca 2018

Co z frankowiczami? O ile 2017 r. przyniósł kilka rozstrzygnięć spraw kredytobiorców, walczących przed sądem o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu zaciągniętego we frankach, np. w sprawach przeciwko Getin Noble Bankowi, o tyle ubiegły rok nie obfitował w rozstrzygnięcia spraw przeciwko nBankowi. Szerzej znany jest jedynie jeden wyrok jaki zapadł przeciwko temu bankowi w dniu 22 […]

Wygrana kredytobiorców z mBankiem

25 września 2017

Wyrokiem z dnia 31 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (SSR Beata Iłowska – Napiórkowska, sygn. akt: I C 2970/16) uznał, że umowa kredytu hipotecznego mBank S.A. zawiera nieuczciwe postanowienie umowne dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, wobec czego mBank S.A. nie był uprawniony do obciążania kredytobiorców obowiązkiem uiszczania składki z […]

Wygrana kredytobiorcy z Getin Noble Bankiem

25 września 2017

Wyrokiem z dnia 13 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Joanna Machoń, SSO Aleksandra Łączyńska – Mendakiewicz, SSO Beata Gutkowska, sygn. akt: V Ca 2748/16) uznał, że Getin Noble Bank S.A. (dawniej Noble Bank S.A.) pobrał od kredytobiorcy nienależne świadczenie tytułem prowizji za podpisanie aneksu do umowy kredytu hipotecznego, którym to aneksem doszło […]