Kancelaria Adwokacka Paweł Tatarczuch

Wyroki sądów

Orzecznictwo w sprawach kredytów walutowych

Kolejna przegrana mBanku z frankowiczami

Sierpień 2018

Kolejna wygrana frankowiczów w sporach o odfrankowienie / unieważnienie kredytu stała się faktem. Wyrokiem z dnia 14 maja 2018 r. sądowy spór przegrał mBank. Sprawa toczyła się pod sygn. akt: VI C 1340/17 przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. Sąd uznał, że zapisy umowy odnoszące się do tabeli kursowej są abuzywne, niedozwolone. Sąd słusznie […]