Kancelaria Adwokacka Paweł Tatarczuch

Wyroki sądów

Orzecznictwo w sprawach kredytów walutowych

Korzystna dla kredytobiorców opinia Rzecznika Generalnego w sprawie vs Raiffeisen

Czerwiec 2019

Opinia Rzecznika generalnego Giovanniego Pitruzzelliego w sprawie Dziubak vs Raiffeisen z dnia 14 maja 2019 r. W artykule z 10 czerwca 2019 r. wskazywałem na praktyczne korzyści, jakie może przynieść dla polskich kredytobiorców wyrok Trybunału Sprawiedliwości, jeżeli będzie on zgodny z opinię Rzecznika z dnia 14 maja 2019 r. Chodzi o sprawę polskich kredytobiorców walczących […]