Aktualności

Co dalej z frankowiczami?

długopis, co-dalej-franowiczami?

co dalej z frankowiczami

Wydarzenia z ostatnich kilku tygodni mogą napawać optymizmem kredytobiorców walczących o  odfrankowienie i unieważnienie kredytu we frankach. Szala zwycięstwa zdaje się bowiem przechylać na ich stronę. Zatem co dalej z frankowiczami zadłużonymi we frankach? W maju 2019 r. korzystną perspektywę dla frankowiczów zarysowała Opinia Rzecznika Generalnego Giovanniego Pitruzzelliego. Co z opinii wynika dla polskich kredytobiorców omawiam tutaj.

Niezależnie od wydanej opinii, dla kredytobiorców korzystne okazały się dwa orzeczenia polskich sądów. W wyroku z 4 kwietnia 2019 r. (sygn. akt: III CSK 159/17) Sąd Najwyższy po raz pierwszy wyraźnie wypowiedział się przeciwko dopuszczalności stosowania w umowie z konsumentem mechanizmu indeksacji pozwalającego na niczym nieograniczoną swobodę banku w ustalaniu kursów walut. Sąd potwierdził, że zastrzegając sobie swobodę dyktowania kursów walut, banki w istocie zapewniły sobie dodatkowe wynagrodzenie. Takie stwierdzenie niejednokrotnie powtarzało się już w orzeczeniach sądów powszechnych – pierwszy raz stało się jednak udziałem Sądu Najwyższego. Oddajmy zatem głos Sądowi Najwyższemu: „Wszak w istocie tak niejasne i niepoddające się weryfikacji określenie sposobu ustalania kursów wymiany walut stanowi dodatkowe, ukryte wynagrodzenie banku, które może mieć niebagatelne znaczenie dla kontrahenta, a którego wysokość jest dowolnie określana przez bank.”

Co dalej z frankowiczami w apelacji warszawskiej?

Szczególnie dla kredytobiorców, którzy mają zamiar pozwać bank na terenie apelacji warszawskiej (Warszawa i bliskie okolice), korzystne będzie rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 lipca 2019 r., sygn. akt: VI ACa 1217/17, w którym Sąd prawomocnie zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę ponad 170 tys. złotych. Co istotne, Bank już zapłacił zasądzoną kwotę na rzecz kredytobiorcy.

Jakie rozwiązania?

Lawinowo rośnie liczba spraw sądowych o unieważnienie kredytu we frankach lub jego odfrankowienie. Coraz więcej jest także korzystnych wyroków, w których sądy bądź zasądzają konkretne kwoty na rzecz frankowiczów, bo orzekają nieważność umów. Najszybszym i najskuteczniejszym środkiem dochodzenia roszczeń przeciwko bankom, dla osób posiadających kredyt indeksowany we frankach szwajcarskich jest indywidualny pozew o unieważnienie/odfrankowienie kredytu. Złożenie pozwu daje kredytobiorcy (którego umowa ma klauzule abuzywne) szansę na otrzymanie nadpłaconych rat kredytowych i zmniejszenie salda kredytu.