Aktualności

Gdzie złożyć pozew

Orzecznictwo w tzw. sprawach frankowych dalekie jest od jednolitości. O moich wątpliwościach, co do tego czy kiedykolwiek dojdzie w tym przedmiocie do ukształtowania się stabilnej linii orzeczniczej w polskich sądach, ponad dwa lata pisałem tutaj. W rezultacie, nierzadko przypadek decyduje o tym, czy kredytobiorca wygrywa, czy przegrywa sprawę z bankiem. Dla takich samych umów mogą zapaść dwa różne wyroki – uwzględniający pozew (wygrana frankowicza) i oddalający pozew (przegrana frankowicza). W tym kontekście istotną kwestią dla kredytobiorcy staje się pytanie: Gdzie złożyć pozew?

Bogini sprawiedliwości, Temida jest ślepa. Ślepota greckiej bogini przejawiała się w tym, że nie miała ona względu na osądzaną osobę, ale na sprawę którą sądzi. Problem tzw. spraw frankowych jest związany nie ze ślepotą Temidą, ale ślepym trafem. W zależności od wylosowanego sędziego, sprawa może zostać wygrana albo przegrana. Może potrwać kilka lat w pierwszej instancji, albo tylko kilka miesięcy. To powoduje, że dla kredytobiorcy istotnym aspektem staje się możliwość ograniczenia ryzyka losowości.

Kredytobiorca nie ma wpływu na to, do referatu jakiego sędziego sprawa zostanie wylosowana. Ma jednak wpływ na to, do jakiego sądu sprawa zostanie zgłoszona, to znaczy gdzie złożyć pozew. Dysponując pokaźną ilością publicznie dostępnych wyroków sądowych, można spróbować oszacować, w którym sądzie są statystycznie większe szanse na wygraną, oraz gdzie sprawa zakończy się szybciej. Aspekt szybkości postępowania nie jest bez znaczenia, ponieważ jak donosi Gazeta Wyborcza, cytowana przez portal money.pl, na pierwszą rozprawę w Sądzie Okręgowym w Warszawie czeka się nawet 2,5 roku.

Mając tę wiedzę kredytobiorca, może próbować złożyć pozew na przykład tam gdzie sprawy są rozstrzygane statystycznie częściej na korzyść frankowiczów, bądź gdzie są rozstrzygane szybciej. To od kredytobiorcy zależy, czy złoży pozew do sądu właściwego dla:

Tym samym ustawodawca daje kredytobiorcy wybór do jakiego sądu skierować pozew. Wybór ten może okazać się nad wyraz istotny – może zdecydować o wygranej lub przegranej sprawy o odfrankowienie lub unieważnienie kredytu indeksowanego lub denominowanego we frankach szwajcarskich. Wyboru gdzie złożyć pozew w sprawie frankowej, należy dokonać przed złożeniem pozwu. Co istotne – wybór sądu do którego składa się pozew pociąga za sobą także wybór właściwego sądu rozpoznającego sprawę w drugiej instancji (sądu okręgowego/sądu apelacyjnego). Wpływa zatem na przebieg całego procesu sądowego. Tym bardziej zatem warto, aby kredytobiorca oprócz merytorycznej zawartości pozwu dopilnował tego, aby wybrać optymalny sąd.

W procesie sądowym, podobnie jak na wojnie, czy w grach zespołowych, ważna jest taktyka. Warto skorzystać zatem z „taktycznych” możliwości, jakie daje ustawodawca w Kodeksie postępowania cywilnego.