Aktualności

Klient kancelarii zwolniony z obowiązku płatności na czas procesu

Miło jest mi powiadomić, że klienci kancelarii postanowieniem sądu zostali uprawnieni do powstrzymania się od płatności rat kredytu na czas procesu sądowego. Postanowieniem z dnia 9 lipca 2020 r., w sprawie o sygn. akt: XXV 2314/20, Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Krystyna Stawecka, udzielił klientom kancelarii zabezpieczenia w sporze z bankiem Millennium.

Zabezpieczenie polega na tym, że klienci będą uprawnieni do powstrzymania się od płatności rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z umowy kredytu kredytu indeksowanego frankiem szwajcarskim. Tym samym kredytobiorcy zostali zwolnieni z obowiązku uiszczania rat kredytu na czas trwania procesu sądowego.

Sprawę prowadzi adw. Paweł Tatarczuch