Pomoc frankowiczom

Pomoc przy przygotowaniu pozwu i prowadzeniu sprawy dla frankowiczów

Jak pomagam - obraz osoby

Pytanie „co dalej z frankowiczami?” z dnia na dzień staje się coraz bardziej aktualne, z uwagi na rosnącą liczbę spraw sądowych o odfrankowienie/ unieważnienie kredytu we frankach. Kredytobiorcy poszukują możliwości na zmniejszenie zobowiązań wobec banków, kwestionując postanowienia umów kredytowych jako postanowienia abuzywne. Po stronie kredytobiorców staje: Sąd Najwyższy, Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu oraz polskie sądy powszechne. Unieważnienie umowy staje się możliwe nie tylko dla kredytów indeksowanych, ale i dla kredytów denominowanych. Moja kancelaria prawna oferuje pomoc dla osób mających kredyt we frankach lub w innych walutach. Jako adwokat jestem uprawniony do reprezentowania kredytobiorcy zarówno na etapie przedsądowym, jak również przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym. Wszystkie sprawy prowadzę osobiście i osobiście odpowiadam za staranność oraz rzetelność prowadzonych spraw. Powierzając mi swoją sprawę na każdym etapie prowadzenia sprawy masz możliwość bezpośredniego kontaktu z prawnikiem, który bezpośrednio prowadzi Twoją sprawę.

Jak pomagam - obraz notesuSzanse na uzyskanie pozytywnych rozstrzygnięć w sporze z bankiem są w każdym przypadku oceniane indywidualnie na podstawie wstępnej analizy dokumentów. Przed podjęciem decyzji o zleceniu mi Twojej sprawy, otrzymasz ode mnie całościową informację dotyczącą korzyści jakie możesz osiągnąć składając pozew przeciwko bankowi, zawierającą ocenę szans na powodzenie Twojej sprawy, oraz zestawienie szacunkowych kosztów sądowych prowadzenia sprawy we wszystkich instancjach. Analiza ta obejmuje również kwestie ewentualnego przedawnienia roszczeń. Jeżeli jesteś zainteresowany wniesieniem pozwu przeciwko bankowi, prześlij umowę kredytu hipotecznego i ewentualne aneksy na adres Kancelarii w zakładce kontakt, skorzystaj z formularza lub po prostu zadzwoń. Konieczność wstępnego zbadania dokumentów uzasadniona jest tym, że kredyty walutowe udzielane były przez wiele banków. Istniały dwa modele kredytów: kredyty indeksowane do waluty obcej i kredyty denominowane. O różnicach między tymi kredytami więcej czytaj tu. Oczywiście każdy bank posługiwał się innym wzorcem umowy, a nadto wzorce te zmieniały się wraz z upływem czasu. Co więcej w trakcie spłacania kredytu wielu kredytobiorców podpisywało aneksy do zawartych uprzednio umów. W szczególności w celu umożliwienia sobie spłacania kredytu w franku szwajcarskim po kursie Narodowego Banku Polskiego, bądź też samodzielnego nabywania franków szwajcarskich i uniknięcia konieczności ponoszenia kosztów tzw. spreadu walutowego stosowanego przez banki. Wszystko to powoduje, że sytuacja każdego kredytobiorcy jest inna i dlatego do każdego przypadku należy podchodzić indywidualnie.

Zlecając sprawę adwokatowi masz pewność co do poufności informacji udzielanych w trakcie konsultacji. Tajemnica adwokacka ma charakter nieograniczony w czasie i bezwzględny.

Korzyści
dla frankowiczów

Pozwanie Banku może przynieść Ci szereg korzyści. Najważniejsze to:

zwrot nadpłaconych dotychczas rat kredytowych

obniżenie salda kredytu pozostającego do spłaty

uniezależnienie wysokości spłacanych rat od kursu waluty obcej

unieważnienie umowy kredytu

odzyskanie pobranych opłat za tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

odzyskanie pobranych opłat za podpisanie aneksu do umowy

unieważnienie podpisanych aneksów