Frankowicze – przedawnienie kredytu frankowego

Frankowicze – przedawnienie kredytu frankowego

Jednym z kluczowych aspektów, od których uzależniony jest wynik i efekt sprawy sądowej wytoczonej bankowi udzielającemu kredytu frankowego jest przedawnienie. Frankowicze muszą zdawać sobie sprawę, że przedawnienie roszczeń jest określone w inny sposób dla kredytów indeksowanych, a w inny sposób dla kredytów denominowanych.

Frankowicze – przedawnienie kredytu frankowego

Unieważnienie umowy frankowej a przedawnienie roszczeń

Kredyt denominowany we frankach – jeżeli frankowicz wnosi pozew sądowy o unieważnienie umowy na taki kredyt, to termin przedawnienia roszczeń liczony jest od dnia otrzymania przez bank wezwania do zapłaty. Takie wezwanie powinno być złożone przez kredytobiorcę przed wejściem na drogę sądową. Odpowiedź na nie będzie najprawdopodobniej odmowna, co pozwoli objąć roszczeniem wszystkie płatności dokonane przez frankowicza na podstawie danej umowy kredytowej.

Kredyt indeksowany we frankach – jeżeli roszczeniem frankowicza jest „odfrankowienie”, czyli przewalutowanie takiego kredytu, to w wypadku wygranej sprawy, bank będzie zobowiązany do zwrotu części bezpodstawnie pobranych rat kredytu. W takiej sytuacji termin przedawnienia roszczeń kredytobiorcy wynosi 10 lat dla rat uiszczonych na rzecz banku przed 9 lipca 2018 r. oraz 6 lat dla rat uiszczonych po 9 lipca 2018 r.