Wyroki sądów

Orzecznictwo w sprawach kredytów walutowych

Prawomocna wygrana frankowiczów z mBankiem

27 czerwca 2018

Wyrokiem z dnia 26 czerwca 2018 r., sygn. akt: XXVII Ca 2535/17 Sąd Okręgowy w Warszawie (SR del. Renata Drozd-Sweklej (spr), SSO Ewa Kiper, SSO Grzegorz Chmiel) oddalił apelację mBanku od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie  z dnia 31 sierpnia 2017 r., którym zasądzono na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 26.000,00 zł, powiększoną o należne odsetki oraz koszty procesu.

Sąd uznał, że umowa kredytu hipotecznego mBank S.A. zawierała nieuczciwe postanowienia umowne dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, wobec czego mBank S.A. nie był uprawniony do obciążania kredytobiorców obowiązkiem uiszczania składek z tego tytułu. W rezultacie bank powinien zwrócić kredytobiorcom uiszczone przez nich środki.

Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Paweł Tatarczuch.