Wyroki sądów

Orzecznictwo w sprawach kredytów walutowych

Raiffeisen przegrywa z kredytobiorcą

27 czerwca 2018

Bank Raiffeisen znów przegrywa w Sądzie

Kolejne korzystne orzeczenie dla kredytobiorców walczących o unieważnienie/odfrankowienie swojego kredytu zapadło przed Sądem Okręgowym w Warszawie. 18 maja 2018 r. w sprawie o sygnaturze XXV C 362/17, SSO Tomasz Gal zasądził od pozwanego banku na rzecz kredytobiorców kwotę 299.877,61 zł oraz koszty procesu. W sprawie doszło do odfrankowienia umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego.

Sąd słusznie uznał, że „brak określenia w treści umowy kredytu jasnych reguł przeliczenia przez pozwany bank kwoty kredytu i rat kapitałowo – odsetkowych w stosunku do kursu franka szwajcarskiego czyni klauzulę indeksacyjną abuzywną, nie powoduje zaś skutku w postaci nieważności całej umowy”.

Sąd zauważył, że klauzule indeksacyjne nie były z kredytobiorcami indywidualnie uzgadniane, nie mieli oni bowiem rzeczywistego wpływu na ich treść. Sąd słusznie wskazał, że nie chodzi tutaj o indywidualne uzgodnienie z kredytobiorcami samego faktu indeksacji kredytu, ale o uzgodnienie z nimi konkretnych warunków tej indeksacji. Takie warunki zaś był określone we wzorcach umowy i tym samym zostały narzucone kredytobiorcom przez bank.

Dalej Sąd wskazał, że klauzule te nie odwoływały się do ustalanego w sposób obiektywny kursu franka szwajcarskiego, lecz pozwalały bankowi na dowolne kształtowanie tego kursu. Słusznie też Sąd zauważył, że bank nie przedstawił przejrzystego, zrozumiałego dla kredytobiorcy mechanizmu wymiany waluty obcej. Wobec powyższego Sąd doszedł do wniosku, że klauzule indeksacyjne rażąco naruszały interesy kredytobiorców i były sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Sąd trafnie uznał że w przypadku takiego kredytu, po wyeliminowaniu z niego klauzul indeksacyjnych, nie ma potrzeby zastąpienia ich żadnymi innymi normami, pozwalającymi bankowi na przeliczanie rat według jakiegokolwiek innego kursu franka szwajcarskiego. Praktyczne skutki takiego odfrankowienia, jakiego dokonał w tej sprawie Sąd Okręgowy w Warszawie można znaleźć w zakładce ODFRANKOWIENIE.