Wyroki sądów

Orzecznictwo w sprawach kredytów walutowych

Wygrana kredytobiorców z mBankiem

25 września 2017

Wyrokiem z dnia 31 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (SSR Beata Iłowska – Napiórkowska, sygn. akt: I C 2970/16) uznał, że umowa kredytu hipotecznego mBank S.A. zawiera nieuczciwe postanowienie umowne dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, wobec czego mBank S.A. nie był uprawniony do obciążania kredytobiorców obowiązkiem uiszczania składki z tego tytułu. W rezultacie bank powinien zwrócić kredytobiorcom uiszczone przez nich środki.

Sąd zasądził od pozwanego banku na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 26.000,00 zł, powiększoną o należne odsetki oraz koszty procesu.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Paweł Tatarczuch.