Kancelaria Adwokacka Paweł Tatarczuch

Aktualności

Przedawnienie frankowicze – coraz bliżej celu

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ FRANKOWICZÓW – CORAZ BLIŻEJ CELU

Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego. Zapisy nowelizacji skracają dla wielu frankowiczów termin dochodzenia roszczeń przeciwko bankom. Jak już sygnalizowałem w poprzednim wpisie, przyjęcie ustawy w kształcie zaproponowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości może okazać się bardzo groźne dla frankowiczów, którzy dotychczas nie wytoczyli powództwa przeciwko bankowi bądź też nie skorzystali z innych możliwości przerwania biegu przedawnienia ich roszczeń. Skróceniu z 10 do 6 lat ulega dotychczasowy termin przedawnienia odnoszący się roszczeń konsumentów wobec banków.

Zapisy nowelizacji ustawy są potencjalnie groźne dla osób, które zaciągnęły kredyt do końca 2011 r. Wejście w życie nowelizacji w obecnym kształcie może spowodować, że takie osoby nie będą mogły skutecznie dochodzić unieważnienia (odfrankowienia) swoich kredytów za okres do 31.12.2011 r. W zależności od wysokości zaciągniętego kredytu hipotecznego i wysokości dokonanych spłaty, kredytobiorcy mogą w ten sposób bezpowrotnie utracić (na skutek przedawnienia) możliwość dochodzenia roszczeń w wysokości od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Przedawnienie frankowicze

Forsowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego stanowi niewątpliwie poważne zagrożenie dla sporej liczby kredytobiorców. Jeżeli wejdzie w życie w obecnym brzmieniu, unieważnienie kredytu we frankach za okres do końca 2011 r. może okazać się niemożliwe. Czy wobec planowanych zmian legislacyjnych frankowicze pozostają bezbronni? Oczywiście, że nie. Pomoc dla frankowiczów w tej sytuacji będzie stanowić instytucja przerwania biegu przedawnienia. Najłatwiejszym i najbardziej precyzyjnym sposobem przerwania biegu przedawnienia okazać się może zawezwanie do próby ugodowej. Zawezwanie takie winno zostać sformułowane w sposób precyzyjny i dokładny. W innym wypadku może bowiem nie przynieść spodziewanego rezultatu i nie przerwać biegu przedawnienia.

Pozwy frankowiczów

W związku z omawianymi zmianami legislacyjnymi, warto rozważyć także bezpośredni sposób dochodzenia roszczeń, to znaczy wytoczenie pozwu przeciwko bankowi. Pozwy frankowiczów, podobnie jak każdy inny pozew, przerywają bieg przedawnienia. W rezultacie kredytobiorca zachowuje możliwość dochodzenia całości roszczenia, oszczędza czas i koszty postępowania ugodowego. Możliwość tą szczególnie należy polecić kredytobiorcom także i z tej przyczyny, że praktyka pokazuje, iż banki nie są skłonne do zawierania ugód z osobami domagającymi się unieważnienia bądź odfrankowienia kredytu hipotecznego.