Frankowicze - najnowsze wiadomości

Najnowsze informacje związane z kredytami walutowymi

Gdzie złożyć pozew

18 listopada 2020

Orzecznictwo w tzw. sprawach frankowych dalekie jest od jednolitości. O moich wątpliwościach, co do tego czy kiedykolwiek dojdzie w tym przedmiocie do ukształtowania się stabilnej linii orzeczniczej w polskich sądach, ponad dwa lata pisałem tutaj. W rezultacie, nierzadko przypadek decyduje o tym, czy kredytobiorca wygrywa, czy przegrywa sprawę z bankiem. Dla takich samych umów mogą […]

Klient kancelarii zwolniony z obowiązku płatności na czas procesu

24 lipca 2020

Miło jest mi powiadomić, że klienci kancelarii postanowieniem sądu zostali uprawnieni do powstrzymania się od płatności rat kredytu na czas procesu sądowego. Postanowieniem z dnia 9 lipca 2020 r., w sprawie o sygn. akt: XXV 2314/20, Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Krystyna Stawecka, udzielił klientom kancelarii zabezpieczenia w sporze z bankiem Millennium. Zabezpieczenie […]

Frankowicze w czasie epidemii koronawirusa

23 marca 2020

Epidemia koronawirusa dla wielu kredytobiorców – frankowiczów i niefrankowiczów – wiąże się z poważnymi problemami. Przestoje w pracy przedsiębiorstw utrudniają lub uniemożliwiają kredytobiorcom zarabianie na swoje utrzymanie. Szacuje się, że paraliż gospodarki może potrwać kilka tygodni, a nawet miesięcy. Kryzys może „zdemolować” finanse osobiste setek tysięcy Polaków, o czym pisze m. in. portal finansowy: www.forsal.pl […]

Co daje wyrok Trybunału

10 stycznia 2020

Co dał Luksemburg? – ściąga dla frankowicza Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu z dnia 3 października 2019 r., sygn. akt: C-260/18 otworzył wielu frankowiczom oczy na możliwość podważenia wadliwych zapisów w umowach z bankami. Dzięki zainteresowaniu mediów sprawą sporu Państwa Dziubak z bankiem Raiffeisen, wielu kredytobiorców uwierzyło, że unieważnienie kredytu we frankach jest możliwe. Orzeczenie […]

Wypowiedzenie umowy kredytu – czy warto ryzykować?

26 września 2019

Czy przestać spłacać kredyt frankowy i czekać na pozew z banku? Czy oczekiwanie na wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank to dobra strategia dla frankowiczów? W Internecie pełno jest porad zawierających gotowe strategie dla frankowiczów chcących rozpocząć bój z bankiem. Jednym z wariantów jakie się oferuje kredytobiorcom, jest zaprzestanie spłaty rat kredytowych i oczekiwanie na pozew […]

Sąd Najwyższy po stronie frankowiczów

8 sierpnia 2019

Mianem przełomu wypada ocenić ostatnie dwa wyroki Sądu Najwyższego w sprawach o odfrankowienie i unieważnienie kredytu we frankach.  W wyrokach z dnia 4 kwietnia 2019 r. (sygn. akt: III CSK 159/17) oraz z dnia 9 maja 2019 r. (sygn. akt: I CSK 242/18) SN podzielił szereg istotnych twierdzeń formułowanych przez frankowiczów w sporach z bankami. […]

Unieważnienie umów frankowych coraz bliżej?

10 czerwca 2019

Orzecznictwo polskich sądów na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech lat w coraz większym stopniu sprzyja kredytobiorcom. Więcej jest judykatów, w których z umów o kredyt indeksowany walutą obcą/denominowany usuwana jest indeksacja (odfrankowienie) lub następuje unieważnienie kredytu we frankach lub w innej walucie. To z kolei napędza większe zainteresowaniu wśród kredytobiorców złożeniem pozwu. To, co obecnie dzieje […]

Utrwalona linia orzecznicza w sprawie kredytów frankowych

2 września 2018

Niejednokrotnie spotykam się z osobami które zaciągnęły kredyt frankowy, a które oczekują na powstanie utrwalonej linii orzeczniczej w sprawie kredytów frankowych. Poniżej postaram się pokrótce wyjaśnić, czym jest utrwalona linia orzecznicza, czy możliwe jest jej powstanie w sprawach frankowiczów i czy realnie ma ona szanse powstać. Czym jest utrwalona linia orzecznicza? Utrwalona linia orzecznicza, to […]

UNIEWAŻNIENIE KREDYTÓW DENOMINOWANYCH

11 sierpnia 2018

Tak zwane kredyty walutowe podzielić można na dwie główne kategorie: kredyty denominowane (kwota kredytu określona została w umowie walucie obcej) i kredyty indeksowane (kwota zadłużenia w umowie kredytowej wyrażona w złotych polskich). Dla kredytobiorcy zaciągającego wieloletnie zobowiązanie w banku, ta dystynkcja miała małe praktyczne znaczenie. Obecnie jednak, gdy kredytobiorcy coraz liczniej dochodzą w sądzie odfrankowienia […]

Co dalej z frankowiczami którzy „przedawnili” swoje kredyty?

27 czerwca 2018

9 lipca 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego skracająca termin przedawnienia do 6-7 lat, z obecnych 10 lat. Szerzej pisałem o tym w poprzednim wpisie. Ta zmiana legislacyjna każe zadać pytanie, co dalej z frankowiczami którzy zaciągnęli kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego 10 lat temu lub wcześniej? Czy nie mogą się oni już […]

Sąd Najwyższy po stronie frankowiczów – przełom w Sądzie Najwyższym

17 kwietnia 2018

11 kwietnia 2018 r. na stronie internetowej dziennika Rzeczpospolita pojawił się artykuł pod tytułem: „Spory frankowiczów z bankami rozstrzygali sędziowie, którzy sami mają kredyty we frankach”. W podtytule autor tekstu, stawia tezę, że: „ze sporów kredytobiorców z bankami powinni wyłączać się sędziowie, który sami mają takie długi”. Sędziowie frankowicze Temat ten jest od ponad tygodnia […]

Koniec rozbieżności w sprawach frankowiczów?

16 kwietnia 2018

W tempie geometrycznym przybywa spraw o odfrankowienie bądź unieważnienie kredytu we frankach. Poważnym utrudnieniem dla kredytobiorców rozważających wytoczenie pozwu przeciwko bankom, jak i tym którzy już taki pozew o franki złożyli, jest znaczna rozbieżność orzecznictwa sądowego. Sądy na potrzeby poszczególnych procesów, tworzą rozmaite koncepcje. Orzecznictwo znacząco różni się nie tylko w poszczególnych sądach, ale do […]

Unieważnienie umowy kredytu hipotecznego

28 marca 2018

Unieważnienie czy odfrankowienie? Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt walutowy we franku szwajcarskim, w okresie kiedy kurs tej waluty był relatywnie niski, mogą kwestionować zawartą umowę kredytową co do zasady na dwa sposoby. Albo – żądać jej odfrankowienia albo unieważnienia kredytu we frankach. W zależności od konkretnego przypadku, dla kredytobiorcy może być korzystniejsze bądź odfrankowienie, bądź unieważnienie […]

FRANKOWICZE POMOC – PRAWO PO STRONIE SPRAWIEDLIWOŚCI CZY NIESPRAWIEDLIWOŚĆ W SŁUŻBIE BEZPRAWIA

8 marca 2018

 Czy frankowicze mają rację? Ocena zasadności roszczeń osób, które zaciągnęły tzw. kredyty walutowe, jest przedmiotem debaty nie tylko medialnej, ale i tej która toczy się w domach milionów Polaków. Głównym problemem o jaki potykają się dyskutanci, jest to czy frankowicze mają rację „współobciążając” za swoją sytuację finansową banki, które uprzednio udzieliły im kredytu. Najczęstszym argumentem […]

Pozew o kredyt we frankach – czy warto złożyć pozew przeciwko bankowi?

11 lutego 2018

Pozwy frankowiczów Skierowanie sprawy do sądu dla wielu Polaków nie jest łatwą decyzją. Taki stan rzeczy spowodowany jest niewątpliwie niskim zaufaniem jakim obywatele obdarzają polski wymiar sprawiedliwości. W opinii publicznej wymiar sprawiedliwości jest kojarzony z przewlekłością postępowań i znacznym rozchwianiem interpretacji przepisów przez poszczególne składy orzecznicze. W rezultacie pozwy frankowiczów stanowią na razie promil spośród […]

Aneks a unieważnienie kredytu

4 lutego 2018

Wielu frankowiczów zadaje sobie pytanie, czy podpisanie aneksu do umowy kredytowej ma wpływ na możliwość unieważnienia zawartej umowy. Czy zatem zmiana umowy kredytu hipotecznego w drodze podpisanego aneksu rzeczywiście uniemożliwia pomoc frankowiczom i unieważnienie (odfrankowienie) umowy kredytu? Orzecznictwo sądów Nieocenioną pomoc dla frankowiczów w tym zakresie niesie wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 […]

Frankowicze vs Getin Noble Bank – orzecznictwo 2017

28 stycznia 2018

Rok 2017 przyniósł kilka nowych orzeczeń w sporach frankowiczów walczących o unieważnienie/odfrankowienie kredytu zaciągniętego w banku Getin Noble Bank S.A. Część orzeczeń była korzystna dla frankowiczów, w części zaś oddalono pozwy kierowane przez kredytobiorców. Poniżej przedstawię główne motywy sądowych orzeczeń, które determinowały rozstrzygnięcia jakie zapadały w poszczególnych sprawach. UMOWA KREDYTU FRANKOWEGO NIEWAŻNA W 2017 roku […]

Co dalej z frankowiczami?

18 grudnia 2017

Wydarzenia z ostatnich kilku tygodni mogą napawać optymizmem kredytobiorców walczących o  odfrankowienie i unieważnienie kredytu we frankach. Szala zwycięstwa zdaje się bowiem przechylać na ich stronę. Zatem co dalej z frankowiczami zadłużonymi we frankach? W maju 2019 r. korzystną perspektywę dla frankowiczów zarysowała Opinia Rzecznika Generalnego Giovanniego Pitruzzelliego. Co z opinii wynika dla polskich kredytobiorców […]

Przedawnienie roszczeń frankowiczów

8 listopada 2017

Znaczna część kredytobiorców, którzy posiadają tzw. kredyty walutowe (tzn. kredyty indeksowane lub kredyty denominowane) zawierała umowy kredytowe w latach 2006-2008. Dla tej grupy kredytobiorców fundamentalne znaczenie ma to, czy przedawnienie roszczeń frankowiczów nastąpiło w odniesieniu do ich umów. Czy upływ czasu ma rzeczywiście tak duże znaczenie dla skuteczności dochodzenia roszczeń w sporach z bankami przez […]