Aktualności

Pozew o kredyt we frankach – czy warto złożyć pozew przeciwko bankowi?

Pozwy frankowiczów

Skierowanie sprawy do sądu dla wielu Polaków nie jest łatwą decyzją. Taki stan rzeczy spowodowany jest niewątpliwie niskim zaufaniem jakim obywatele obdarzają polski wymiar sprawiedliwości. W opinii publicznej wymiar sprawiedliwości jest kojarzony z przewlekłością postępowań i znacznym rozchwianiem interpretacji przepisów przez poszczególne składy orzecznicze. W rezultacie pozwy frankowiczów stanowią na razie promil spośród wszystkich umów kredytowych dotkniętych wadami pozwalającymi na unieważnienie kredytu we frankach lub jego odfrankowienie. Tymczasem jedyną realną pomoc dla frankowiczów można uzyskać po założeniu sprawy sądowej, którą inicjują pozwy frankowiczów skierowane przeciwko bankom.

Jak się można domyślać, pomoc dla frankowiczów w takich sprawach może utrudniać fakt, że przeciwnikiem procesowym kredytobiorców są banki, a więc instytucje posiadające wyspecjalizowanych prawników. Wytaczając pozew przeciwko bankowi, kredytobiorca musi zatem stawić czoła silniejszej i sprawnie zorganizowanej instytucji, posiadającej własne działy prawne. Pomocne może się okazać skorzystanie z kancelarii prawnej, która pomoże kredyt we frankach unieważnić lub odfrankowić (w uproszczeniu jest to przewalutowanie kredytu we frankach wstecz, w dacie podpisania umowy).

Kredyt we frankach – co robić?

Kredytobiorcy często nie wiedzą co może stanowić podstawę wniesienia pozwu i jakie potencjalne korzyści mogą z tego tytułu uzyskać. Istnieją obawy, że pozew o kredyt we frankach może powodować wypowiedzenie umowy kredytu przez bank. Tymczasem każdorazowa pomoc frankowiczom powinna zaczynać się od odpowiedzi na pytanie, jak będzie wyglądał kredyt we frankach gdy zostanie złożony pozew o odfrankowienie lub unieważnienie umowy kredytowej. Czy umowa o kredyt we frankach będzie trwała dalej gdy zostanie złożony pozew czy też nie będzie musiała być dalej wykonywana?

Na początku zastrzec należy, że przy zawieraniu umów kredytów walutowych, każdy bank posługiwał się swoim wzorcem umownym. Wzorce te znacząco się różniły, nie tylko pomiędzy poszczególnymi bankami, ale również poszczególne banki posiadały kilka takich wzorców oferując zaciągnięcie kredytu swoim klientom. W rezultacie nie wszystkie umowy dotknięte są wadliwościami pozwalającymi na pozew dotyczący unieważnienia lub odfrankowienia kredytu we frankach

Podstawa prawna

Wbrew powszechnej opinii, podstawą dla wniesienia pozwu przeciwko bankom stanowi nie to, że kurs franka (czy innych walut) znacząco wzrósł po dacie zawarcia umowy. Wzrost kursu walut, czy też osłabienie złotego samo w sobie nie wpływa na ważność i skuteczność zawieranych umów. Podstawą dla wnoszenia o unieważnienie kredytu we frankach jest to, że banki nierzadko posługiwały się klauzulami oszukańczymi (tzw. klauzule abuzywne), wprowadzając tym samym w błąd kredytobiorców co do kursu waluty kredytu.

Kredyt we frankach pozew

Pozywając bank można uzyskać dwa podstawowe cele: odfrankowienie zawartego kredytu walutowego bądź też unieważnienie zawartej umowy. Głównym celem jest przede wszystkim odfrankowienie, które swoją podstawę znajduje w prawie europejskim, które Polska ma obowiązek przestrzegać (implementować). Odfrankowienie kredytu stanowi nieocenioną pomoc dla frankowiczów, ponieważ umożliwia kredytobiorcy spłatę zaciągniętego kredytu w złotówkach, przy zachowaniu pozostałych postanowień umownych. W rezultacie kredytobiorca otrzymuje kredyt złotowy z korzystnym oprocentowaniem dla waluty w której został udzielony kredytu. Bank zobowiązany jest do zwrotu nadpłaconych rat kredytowych i obniżenia rat kredytowych na przyszłość. Stąd też cel wniesienia takiego pozwu określam „odfrankowieniem”, choć pojęcie to nie występuje w języku prawnym. Co istotne, z odfrankowieniem nie wiąże się wypowiedzenie umowy kredytu. W sprawie o kredyt frankach pozew złożony przez kredytobiorcę skutkować winien tym, że umowa kredytu trwa dalej, tyle że obniżeniu ulega wysokość obciążeń kredytobiorcy z tytułu spłacanych rat kredytowych.

Skutki  pozwu o kredyt we frankach 

Odmienne skutki wywołuje natomiast unieważnienie kredytu we frankach. Tak jak wypowiedzenie umowy kredytu, jej unieważnienie również powoduje zakończenie trwania umowy, ale w nieco inny sposób. Unieważniona umowa przestaje wiązać. Kredytobiorca może żądać całości spłaconych rat, z kolei bank uprawniony jest do żądania zwrotu całości kapitału postanowionego do dyspozycji kredytobiorcy. W rezultacie powyższego dochodzi do potrącenia wzajemnych roszczeń. W zależności od warunków kredytu, może się okazać, że bank zwraca kredytobiorcy nadwyżkę otrzymanych świadczeń, bądź że kredytobiorca musi je zwrócić bankowi. Wszystko to zależy od wysokości otrzymanego kredytu, długości trwania kredytu (ilości rat) oraz kursu waluty kredytowej w dacie wypłaty poszczególnych jej transzy. Korzyścią z unieważnienia kredytu, jest nie tylko zmniejszenie wzajemnych zobowiązań, ale i całościowe zakończenie umowy kredytowej z bankiem, które jak już wcześniej zaznaczyłem ma skutki podobne jak wypowiedzenie umowy kredytowej. Umożliwia zatem „uwolnienie” się od oszukańczego kredytu. Aby jednak kredyt we frankach stał się nieważny pozew musi zawierać dobrze sformułowane żądanie, które będzie mógł przyjąć sąd przy rozstrzyganiu sporu. Dużo zależy zatem od tego, czy pozew o kredyt we frankach jest prawidłowo przygotowany.

Co dalej z frankowiczami?

Podsumowując, wytoczone pozwy frankowiczów mogą stanowić znaczącą pomoc dla kredytobiorców dotkniętych tzw. postanowieniami abuzywnymi we wzorcach umownych. Warto zatem znać swoje prawa, aby świadomie podjąć decyzję o wytoczeniu pozwu o kredyt we frankach, bądź o rezygnacji z należnych roszczeń. Jest to także ważne w związku z zagadnieniem  przedawnienia roszczeń bankowych dla sporej grupy kredytobiorców.