Kancelaria Adwokacka Paweł Tatarczuch

Aktualności

Przedawnienie roszczeń frankowiczów staje się faktem

Przedawnienie roszczeń frankowiczów staje się faktem

Roszczenia tysięcy kredytobiorców o zwrot nadpłaconych rat kredytowych, podobnie jak wszystkie roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Do tej pory termin przedawnienia dla zwrotu nadpłaconych rat kredytowych – odfrankowienia kredytu – wynosił zgodnie z Kodeksem cywilnym dziesięć lat. Co istotne większość frankowiczów zaciągnęła kredyt w latach 2007-2008 r. Na dzień dzisiejszy przedawniła się im jedynie mała część roszczenia o odfrankowienie kredytu. Mała także dlatego, że w tym okresie frank nie osłabł znacząco, wobec czego brak aktywności takich kredytobiorców, w których umowach kredytowych banki posłużyły się abuzywnymi klauzulami umownymi, nie miał znacząco negatywnych skutków dla nich. Odmienna sytuacja dotyczy roszczeń kredytobiorców za okres od drugiej połowy 2008 r. aż do dnia dzisiejszego, kiedy to frank szwajcarski znacząco się umacniał w relacji do złotego. Wysokość tych roszczeń jest niebagatelna zarówno w indywidualnym wymiarze poszczególnych osób, jak i w perspektywie całej gospodarki.

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm w dniu 13 kwietnia 2018 r. nowelizacją Kodeksu cywilnego, termin dochodzenia roszczeń ulega skróceniu do lat sześciu (liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstało roszczenie).   Przedawnieniu nie ulegną jednak roszczenia kredytobiorców, którzy chcieliby uzyskać zwrot nadpłaconych rat kredytu (odfrankowienie) za okres do dnia 31 grudnia 2011 r. O tym dlaczego tak się stanie szerzej pisałem tutaj.

Co dalej z frankowiczami

Co dalej z frankowiczami, którzy do tej pory nie złożyli pozwu przeciwko bankowi lub w inny sposób nie przerwali biegu przedawnienia? W istocie zmienia się niewiele. Omawiana nowelizacja Kodeksu cywilnego, zawiera bowiem przepisy przejściowe (nie ujęte w pierwotnym projekcie ustawy przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości). Oznacza to, że nowelizacja nie będzie miała zastosowania do roszczeń frankowiczów powstałych przed wejściem w życie ustawy.

Jak dużo czasu zajmie uchwalenie ustawy nowelizującej termin przedawnienia? Nowelizacja Kodeksu cywilnego została przekazana do Senatu, a następnie zostanie przedstawiona do podpisu Prezydentowi. Następnie zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw. Po upływie 30 dni od jej ogłoszenia, stanie się obowiązującym prawem. Oczywiście można mieć nadzieje, że ustawa nie zostanie uchwalona w takim kształcie w Senacie, bądź że zawetuje ją Prezydent. Jednakże wobec faktu, że jedynie 22 posłów zagłosowało przeciwko tej ustawie w Sejmie, szanse na to są naprawdę małe. Powtórzyć jednak należy, że w obecnym kształcie, ustawa nowelizująca termin przedawnienia dla roszczeń frankowiczów nie stanowi przeszkody czy też zagrożenia w dochodzeniu przez nich swoich roszczeń.