Kancelaria Adwokacka Paweł Tatarczuch

Aktualności

Najnowsze informacje związane z kredytami walutowymi

Gdzie złożyć pozew

18 listopada 2020

Orzecznictwo w tzw. sprawach frankowych dalekie jest od jednolitości. O moich wątpliwościach, co do tego czy kiedykolwiek dojdzie w tym przedmiocie do ukształtowania się stabilnej linii orzeczniczej w polskich sądach, ponad dwa lata pisałem tutaj. W rezultacie, nierzadko przypadek decyduje o tym, czy kredytobiorca wygrywa, czy przegrywa sprawę z bankiem. Dla takich samych umów mogą […]

Klient kancelarii zwolniony z obowiązku płatności na czas procesu

24 lipca 2020

Miło jest mi powiadomić, że klienci kancelarii postanowieniem sądu zostali uprawnieni do powstrzymania się od płatności rat kredytu na czas procesu sądowego. Postanowieniem z dnia 9 lipca 2020 r., w sprawie o sygn. akt: XXV 2314/20, Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Krystyna Stawecka, udzielił klientom kancelarii zabezpieczenia w sporze z bankiem Millennium. Zabezpieczenie […]

Frankowicze w czasie epidemii koronawirusa

23 marca 2020

Frankowicze w czasie epidemii koronawirusa – o czym warto pamiętać? Epidemia koronawirusa dla wielu kredytobiorców – frankowiczów i niefrankowiczów – wiąże się z poważnymi problemami. Przestoje w pracy przedsiębiorstw utrudniają lub uniemożliwiają kredytobiorcom zarabianie na swoje utrzymanie. Szacuje się, że paraliż gospodarki może potrwać kilka tygodni, a nawet miesięcy. Kryzys może „zdemolować” finanse osobiste setek […]

Co daje wyrok Trybunału

10 stycznia 2020

Co dał Luksemburg? – ściąga dla frankowicza Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu z dnia 3 października 2019 r., sygn. akt: C-260/18 otworzył wielu frankowiczom oczy na możliwość podważenia wadliwych zapisów w umowach z bankami. Dzięki zainteresowaniu mediów sprawą sporu Państwa Dziubak z bankiem Raiffeisen, wielu kredytobiorców uwierzyło, że unieważnienie kredytu we frankach jest możliwe. Orzeczenie […]

Kredyt denominowany nieważny – porażka PKO BP

28 września 2019

Kredyt denominowany nieważny – porażka PKO BP 24 lipca 2019 r. zapadł ważny wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w sprawie o sygn. akt: XVI C 2001/17. Sąd (w składzie: SSR Wojciech Kozłowski) uznał za nieważną umowę kredytu denominowanego i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 50.000 zł.  Samo uznanie, że łącząca frankowicza […]

Wypowiedzenie umowy kredytu – czy warto ryzykować?

26 września 2019

Wypowiedzenie umowy kredytu – czy warto ryzykować? Czy przestać spłacać kredyt frankowy i czekać na pozew z banku? Czy oczekiwanie na wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank to dobra strategia dla frankowiczów? W Internecie pełno jest porad zawierających gotowe strategie dla frankowiczów chcących rozpocząć bój z bankiem. Jednym z wariantów jakie się oferuje kredytobiorcom, jest zaprzestanie […]

Sąd Najwyższy po stronie frankowiczów

8 sierpnia 2019

Sąd Najwyższy po stronie frankowiczów – przełom w Sądzie Najwyższym Mianem przełomu wypada ocenić ostatnie dwa wyroki Sądu Najwyższego w sprawach o odfrankowienie i unieważnienie kredytu we frankach.  W wyrokach z dnia 4 kwietnia 2019 r. (sygn. akt: III CSK 159/17) oraz z dnia 9 maja 2019 r. (sygn. akt: I CSK 242/18) SN podzielił […]

Unieważnienie umów frankowych coraz bliżej?

10 czerwca 2019

Unieważnienie umów frankowych coraz bliżej? Orzecznictwo polskich sądów na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech lat w coraz większym stopniu sprzyja kredytobiorcom. Więcej jest judykatów, w których z umów o kredyt indeksowany walutą obcą/denominowany usuwana jest indeksacja (odfrankowienie) lub następuje unieważnienie kredytu we frankach lub w innej walucie. To z kolei napędza większe zainteresowaniu wśród kredytobiorców złożeniem […]

Utrwalona linia orzecznicza w sprawie kredytów frankowych

2 września 2018

Utrwalona linia orzecznicza w sprawie kredytów frankowych Niejednokrotnie spotykam się z osobami które zaciągnęły kredyt frankowy, a które oczekują na powstanie utrwalonej linii orzeczniczej w sprawie kredytów frankowych. Poniżej postaram się pokrótce wyjaśnić, czym jest utrwalona linia orzecznicza, czy możliwe jest jej powstanie w sprawach frankowiczów i czy realnie ma ona szanse powstać. Czym jest […]

Kredyty denominowane nieważne

11 sierpnia 2018

UNIEWAŻNIENIE KREDYTÓW DENOMINOWANYCH Tak zwane kredyty walutowe podzielić można na dwie główne kategorie: kredyty denominowane (kwota kredytu określona została w umowie walucie obcej) i kredyty indeksowane (kwota zadłużenia w umowie kredytowej wyrażona w złotych polskich). Dla kredytobiorcy zaciągającego wieloletnie zobowiązanie w banku, ta dystynkcja miała małe praktyczne znaczenie. Obecnie jednak, gdy kredytobiorcy coraz liczniej dochodzą […]

Co dalej z frankowiczami którzy „przedawnili” swoje kredyty?

27 czerwca 2018

Co dalej z frankowiczami którzy „przedawnili” swoje kredyty? 9 lipca 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego skracająca termin przedawnienia do 6-7 lat, z obecnych 10 lat. Szerzej pisałem o tym w poprzednim wpisie. Ta zmiana legislacyjna każe zadać pytanie, co dalej z frankowiczami którzy zaciągnęli kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego 10 lat temu […]

Przedawnienie roszczeń frankowiczów w trakcie Mistrzostw Świata

13 czerwca 2018

Przedawnienie roszczeń frankowiczów w trakcie mistrzostw świata 8 czerwca 2018 r. opublikowana została nowelizacja Kodeksu cywilnego skracającą termin przedawnienia roszczeń z 10 do 6-7 lat. To ważna informacja dla frankowiczów. Większość z nich zaciągnęła kredyty w latach 2007-2008 r. Skrócenie terminu przedawnienia nie będzie miało jednak zastosowania do wszystkich roszczeń majątkowych, w tym także do […]

Przedawnienie roszczeń frankowiczów staje się faktem

28 kwietnia 2018

Przedawnienie roszczeń frankowiczów staje się faktem Roszczenia tysięcy kredytobiorców o zwrot nadpłaconych rat kredytowych, podobnie jak wszystkie roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Do tej pory termin przedawnienia dla zwrotu nadpłaconych rat kredytowych – odfrankowienia kredytu – wynosił zgodnie z Kodeksem cywilnym dziesięć lat. Co istotne większość frankowiczów zaciągnęła kredyt w latach 2007-2008 r. Na dzień dzisiejszy […]

Kto osądzi frankowiczów?

17 kwietnia 2018

CZY SĘDZIOWIE FRANKOWICZE POWINNI SIĘ WYŁĄCZYĆ OD SPRAW FRANKOWYCH? 11 kwietnia 2018 r. na stronie internetowej dziennika Rzeczpospolita pojawił się artykuł pod tytułem: „Spory frankowiczów z bankami rozstrzygali sędziowie, którzy sami mają kredyty we frankach”. W podtytule autor tekstu, stawia tezę, że: „ze sporów kredytobiorców z bankami powinni wyłączać się sędziowie, który sami mają takie […]

Koniec rozbieżności w sprawach frankowiczów?

16 kwietnia 2018

KONIEC ROZBIEŻNOŚCI W SPRAWACH FRANKOWICZÓW? W tempie geometrycznym przybywa spraw o odfrankowienie bądź unieważnienie kredytu we frankach. Poważnym utrudnieniem dla kredytobiorców rozważających wytoczenie pozwu przeciwko bankom, jak i tym którzy już taki pozew o franki złożyli, jest znaczna rozbieżność orzecznictwa sądowego. Sądy na potrzeby poszczególnych procesów, tworzą rozmaite koncepcje. Orzecznictwo znacząco różni się nie tylko […]

Przedawnienie frankowicze

28 marca 2018

PRZEDAWNIENIE FRANKOWICZE Terminy przedawnienia Postępują prace nad skróceniem terminu przedawnienia w Kodeksie cywilnym. Planowane zmiany dotkną milionów Polaków – w tym również tysiące frankowiczów. Projekt nowelizacji przepisów o terminie przedawnienia został przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zakłada on skrócenie podstawowego terminu przedawnienia wynoszącego 10 lat do lat 6 (liczonych od końca roku w którym powstało roszczenie). […]

Unieważnienie umowy kredytu hipotecznego

28 marca 2018

  Unieważnienie umowy kredytu hipotecznego Unieważnienie czy odfrankowienie? Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt walutowy we franku szwajcarskim, w okresie kiedy kurs tej waluty był relatywnie niski, mogą kwestionować zawartą umowę kredytową co do zasady na dwa sposoby. Albo – żądać jej odfrankowienia albo unieważnienia kredytu we frankach. W zależności od konkretnego przypadku, dla kredytobiorcy może być […]

FRANKOWICZE POMOC – PRAWO PO STRONIE SPRAWIEDLIWOŚCI CZY NIESPRAWIEDLIWOŚĆ W SŁUŻBIE BEZPRAWIA

8 marca 2018

 Czy frankowicze mają rację? Ocena zasadności roszczeń osób, które zaciągnęły tzw. kredyty walutowe, jest przedmiotem debaty nie tylko medialnej, ale i tej która toczy się w domach milionów Polaków. Głównym problemem o jaki potykają się dyskutanci, jest to czy frankowicze mają rację „współobciążając” za swoją sytuację finansową banki, które uprzednio udzieliły im kredytu. Najczęstszym argumentem […]

Pozwy frankowiczów

11 lutego 2018

Pozew o kredyt we frankach – czy warto złożyć pozew przeciwko bankowi?   pozwy frankowiczów Skierowanie sprawy do sądu dla wielu Polaków nie jest łatwą decyzją. Taki stan rzeczy spowodowany jest niewątpliwie niskim zaufaniem jakim obywatele obdarzają polski wymiar sprawiedliwości. W opinii publicznej wymiar sprawiedliwości jest kojarzony z przewlekłością postępowań i znacznym rozchwianiem interpretacji przepisów […]

Aneks a unieważnienie kredytu

4 lutego 2018

Aneks do umowy kredytowej a unieważnienie kredytu Wielu frankowiczów zadaje sobie pytanie, czy podpisanie aneksu do umowy kredytowej ma wpływ na możliwość unieważnienia zawartej umowy. Czy zatem zmiana umowy kredytu hipotecznego w drodze podpisanego aneksu rzeczywiście uniemożliwia pomoc frankowiczom i unieważnienie (odfrankowienie) umowy kredytu? Orzecznictwo sądów Nieocenioną pomoc dla frankowiczów w tym zakresie niesie wyrok […]

Następna strona »